geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר שנה שטראוך שיק

shanaשנה שטראוך שיק הינה עמיתת פוסט-דוקטורט במרכז לחקר רב תחומי של הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה. יש לה דוקטורט בספרות תלמודית ותואר שני במקרא בית הספר לתואר מוסמך ע"ש ברנרד רבל בישיבה יוניברסיטי. בעבר הייתה עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן. היא נוטלת חלק בפרויקט מחקר המוקדש לבניית מהדורה ביקורתית ופירוש מדרש ראשית הפרשיות.