geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

אירועים

מרכז הגניזה מארגן, מארח ומשתתף במגוון אירועים במהלך השנה לקהילה האקדמית ולציבור הרחב הכוללים כנסים, ימי עיון, הרצאות וסדנות

 אירוע הבא:

סמינר הגניזה : הרצאה של  יצחק לנדיס מאוניברסיטת פרינסטון

הפוליטיקה של תורה שבעל פה בסוף המאה העשירית: קריאה חדשה באיגרת רב שרירא גאון

יום ג' 26.12.2017 בשעה 16:00 במעבדה למדעי רוח דיגטלייים - חדר 562

120  

תודה לכל באי ומשתתפי הכנס - אנחנו נשמח להמשך השיתוף פעולה 

להרצאות מהכנס                    לתמונות מהכנס

תערוכות

ראשי המרכז ייצרו והציגו תערוכה המציגה את סיפור הגניזה הקהירית, גילוייה ומחקרה וכן את חקר המדרש בגניזה כמו גם את חקר ההיסטוריה של הרפואה והרוקחות.

התערוכה תורגמה עד כה לאנגלית, גרמנית, ספרדית וצרפתית והוצגה בארץ וברחבי העולם.

  למידע נוסף                    תמונות מהתערוכה האחרונה            

פרסומים

צוות המרכז כולל חוקרים, מרצים, משתלמים ותלמידי המחקר המפרסמים את ממצאי מחקריהם האישיים והמשותפים במגוון כתבי עת  בעולם.

הפרסום האחרון הוא:

Dr Roni Shweka: Was the Torah Given ‘One Scroll at a Time’ or ‘Sealed’?   Sidra 30

דרשה על פרשת וישלח מהמאה ה-12: מסכומי הדרשן -  המאמר החמישי בסדרה שתפורסם במהלך השנה הקרובה ב-TheTorah.com 

 

המאמרים הקודnמם "המיילדות המצריות"    "המשמעות הסמלי של ערלת האילן" "כנגד זיהוי אליהו הנביא עם פנחס הקנאי" "יצחק המונוגמי מתפלל לאשתו העקרה "

לפרסומים נוספים: במדרש, ברפואה