geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

אירועים

מרכז הגניזה מארגן, מארח ומשתתף במגוון אירועים במהלך השנה לקהילה האקדמית ולציבור הרחב הכוללים כנסים, ימי עיון, הרצאות וסדנות

 אירוע הבא: הרצאות של חוקרי המרכז בכנס הIX של הEAJS בקרקוב פולין   15-19.7.2018 

יום ג' 17.7.2018 :

דר משה לביא : ייחוס לעומת זכות במדרשים אבודים מהגניזה הקהירית  ושאלת מסורות מארץ ישראל לעומת מסורות מבבל

יום ד' 18.7.2018: 

דר שמעון פוגל: טשטוש הגבולות בין סוגות ספרתיות בגניזה הקהירית 

טובה סכר: תוכן וקומפוזיציה בקטעי מדרש תנחומא מהגניזה 

יום ה' 19.7.2018 

ורד רזיאל-קרצמר : לפני הסידור - מגילות תפילה מהגניזה הקהירית 

 

 

120

להרצאות מהכנס                    לתמונות מהכנס

תערוכות

ראשי המרכז ייצרו והציגו תערוכה המציגה את סיפור הגניזה הקהירית, גילוייה ומחקרה וכן את חקר המדרש בגניזה כמו גם את חקר ההיסטוריה של הרפואה והרוקחות.

התערוכה תורגמה עד כה לאנגלית, גרמנית, ספרדית וצרפתית והוצגה בארץ וברחבי העולם.

  למידע נוסף                    תמונות מהתערוכה האחרונה            

 

המרכז לחקר הבין תחומי של הגניזה הקהירית שולח ברכות חמות 

לד"ר משה לביא , ראש המרכז 

על  העלאתו לדרגת מרצה בכיר עם קביעות.

אנו מאחלים לו  המשך הצלחה בכל עיסוקיו, שימשיך לעלות מחיל לחיל.

פרסומים

צוות המרכז כולל חוקרים, מרצים, משתלמים ותלמידי המחקר המפרסמים את ממצאי מחקריהם האישיים והמשותפים במגוון כתבי עת  בעולם.

הפרסום האחרון הוא:

Dr Roni Shweka: Was the Torah Given ‘One Scroll at a Time’ or ‘Sealed’?   Sidra 30

דרשה על פרשת וישלח מהמאה ה-12: מסכומי הדרשן -  המאמר החמישי בסדרה שתפורסם במהלך השנה הקרובה ב-TheTorah.com 

 

המאמרים הקודnמם "המיילדות המצריות"    "המשמעות הסמלי של ערלת האילן" "כנגד זיהוי אליהו הנביא עם פנחס הקנאי" "יצחק המונוגמי מתפלל לאשתו העקרה "

לפרסומים נוספים: במדרש, ברפואה