geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ורד רזיאל קרמצ'ר

veredורד רזיאל-קרצ'מר שימשה כעוזרת מחקר בפרוייקט המדרש בקהילת הגניזה. ריכזה את בניית מאגר המידע של קבוצת המדרש. כותבת דוקטורט בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון.