geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

רישומי לידה בגניזה

pregnant שיהיה בשעה טובה!
הריון, לידה, הנקה וגמילה נזכרים לא מעט בתעודות הגניזה. גברים ונשים כתבו על הריונות, כמו למשל בשורה מהמכתב המצורף בו כותבת אשה לדוד שלה "ואני בחודש השישי (ואנא פי אלסאדס)" ומבקשת עזרה לקראת הלידה.
אנשים תיעדו תאריכי גילוי הריון, לידה, וגמילה. כך למשל בדף החשבונות העסקיים המצ"ב, מאת הסוחר ערוס בן יוסף. בתחתית דף החשבונות, הוא הוסיף בכתב ידו התזזיתי:
"ההופעה המבורכת [של ההריון] היתה ביום השישי של חודש שוואל, שנת תפד [484 להג'רה, כלומר 21.11.1091]". בצד רישום זה הוא רשם את שם החודש העברי – כסליו.
pregnancy1 הרישום הבא:
"והלידה המבורכת אירעה ביום שלישי, 12 בחודש רג'ב שנת 485 [להג'רה, כלומר 18.8.1092]". בצד רשום החודש העברי – אלול.
 
 
הרישום הבא: "והגמילה המבורכת היתה ביום חמישי, 12 בחודש רביע אל-אוול". זאת ככל הנראה כבר בשנת 487 להג'רה, כשנה וחצי לאחר מכן, כלומר 5.4.1094. ושוב מופיע בצד החודש העברי – ניסאן. 
 והרישום הבא, בצד הדף: "וההפלה המבורכת אירעה ביום חמישי, העשרים בחודש רביע אל-אכר", והחודש העברי – איאר.
נראה כי גם ההפלה היא 'מבורכת' כי אף היא מאת האל.
 
 
 
pregnancy3
 
התמונה האחרונה היא של דף הכולל שני תיעודים שונים של לידת בנים.
בחלק העליון של הדף נכתב: "ולד ללשייך אבו עלי בן אלדמיאטי ולד דכר, ושמו אבו אלפכר [נולד לאדון אבו עלי בן הדמיאטי, כלומר מהעיר דמיאט שבדלתא של הנילוס, בן זכר, ושמו אבו אלפכר]. יום אלכמיס קבל אלצהר עלי כמס סאעאת מן אלנהאר [וזאת יום חמישי לפני הצהריים, בשעה החמישית ליום] פי אלכאמס עשר מן שהר מרחשון, אלמסמי ענד אלגוים דו אלקעדה [בחמישה עשר לחודש מרחשון, הנקרא אצל המוסלמים דו אלקעדה]", כלומר ב-11.10.1130.
בחלק התחתון של הדף נכתב אודות לידת בן אחר. כאן סוף סוף מופיע שם האם המאושרת, אף שהדובר הוא האב: "וכאן אסתקבאל טהר סת אלגרב [והתקבל בברכה גילוי (ההריון) של סת אלגרב] פי אלנצף מן שואל, שהר מערוף בשהר טבת [באמצע שוואל, החודש הידוע כחודש טבת]. וצח פי מרחשון [והתאמתה (תחילת ההריון) לחודש מרחשון, כלומר חודשיים לפני כן]. ואנדרת עלי אן אי וקת גאני בן זכר, וקדמתה ללמילה, צדקת בקנטאר כבז, ובכרוף, ואסמיה עלי אסם אכי רחמה אללה, אבו סעד [ונדרתי על עצמי כי בכל עת שייוולד לי בן זכר, ואכניסנו למילה, אתן צדקה קנטאר (כ-45 ק"ג) לחם, וכבש, ואקרא לו על שם אחי, ירחם אללה עליו, אבו סעד]".
 
 על נושא ההריון והלידה כתב בקצרה ש"ד גויטיין בספרו Mediterranean Society, כרך 3 עמ' 231-230. רישום החשבונות והלידות של ערוס בן יוסף נמצא בספרית אוניברסיטת קיימברידג', ULCOR1080J190. רישום לידת הבנים הזכרים נמצא בספרית המכון התיאולוגי היהודי בניו יורק, ENA2727.4a)