geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

לכבוד עיד מילאד א-נבי

quran3  בתאריך 1.12.2016 ציינו מוסלמים ברחבי העולם את עיד מילאד א-נבי – יום הולדתו של הנביא מחמד, על-פי המסורת המקובלת.
לרגל הולדת הנביא, שאליו התגלו פרקי הקוראן, נביא כאן מספר דוגמאות של קטעי קוראן שנמצאו בגניזה.
היהודים שהשליכו את ניירותיהם וספריהם הבלויים לגניזת בית הכנסת 'בן עזרא' בפסטאט היו משולבים באופן הדוק ואינטימי בסביבתם הלא-יהודית. שילוב זה כלל, בין השאר, גם שימוש במטבעות לשון שהיו במקורם בעלי הקשר דתי מוסלמי ('שריעה' להלכה או תורה, 'מופתי' לרמב"ם, ועוד) ואף היכרות מעמיקה עם הספרות הדתית של הדתות הסובבות, כולל כתבי הקודש, ובהם הקוראן.
ניתן לראות בתמונות המצורפות קטעים מכתבי-יד שונים של הקוראן שהתגלו בגניזה – כלומר היו בבעלותם של יהודים, ונגנזו יחד עם שאר כתביהם (למי יש כוח להתחיל למיין מה 'דורש' גניזה ומה לא?).
 
 
quran4koran2
 
 
 
 
 
ניתן גם לראות תמונה של דף נייר שעליו מועתקים פיוטים שונים בעברית, ובשוליו הועתק פסוק מן הקוראן (סורה 59, פסוק 21). זוהי ככל הנראה עדות לשימוש של יהודי דובר עברית בקוראן, בשפתו המקורית.
quran2
 
 
 
 
 
גולת הכותרת נמצאת בתמונה האחרונה – העתקה של סורות מן הקוראן בשפה הערבית אך באותיות עבריות – באופן שבו כולם יוכלו לקרוא אותו, גם אלה שלא למדו כתב ערבי, כמו למשל נשים. הסורות מועתקות לפי כללי המסורת – בראש כל סורה מופיע שמה, ומספר הפסוקים הנכללים בה. הדף שבתמונה הוא הפותח את עותק הקוראן – מועתקת בו 'סורת אל-פַאתִחָה', הסורה הפותחת, ואחריה 'סורת אל-בקרה', סורת הפרה, הסורה השניה בקוראן.
 
koran1
 
 להלן סורת אל-פאתחה, ותרגומה העדכני לעברית על-ידי פרופ' אורי רובין:
פאתחה אלכתאב (פתיחת הספר). ז' איאת (שבעה פסוקים).
ב(א)סם אללה אלרחמן אלרחים. אלחמד (לא)ללה רב אלעאלמין. אלרחמן אלרחים. מאלכ יום אלדין. אִיָאךָּ נעבד ואִיָאךָּ נסתעין. אהדנא אלסִראט אלמֻסְתַקִים. אלסראט אלדין אנעמת עליהם גיר אלמגצוב עליהם ולא אלצאלין.
(תרגום: בשם אללה הרחמן והרחום. התהילה לאללה ריבון העולמים. הרחמן והרחום. המולך ביום הדין. אותך נעבוד ולישועתך נקווה. נחנו באורח מישור. אורחם של אלו אשר נטית להם חסד, לא של אלה אשר ניתכה החֵמה עליהם, ולא של התועים).
(קטעי הקוראן מהגניזה: סורת אל-פאתחה בערבית-יהודית – ספרית אוניברסיטת קיימברידג', TSAR.51.62. פיוט וקוראן באותו דף – קיימברידג', TSAS117.130. קוראן מעוטר – TSAR.20.1)