geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

שורות שיר

letterזמן לא שיתפתי בתעודות מהגניזה, אז הנה כמה שורות שיר נפלאות, ששיבץ כותב אנונימי בפתח מכתב בערבית יהודית ששלח אל "מולאי וסידי מרנא שמואל": 
וכל רכבותיו וחיילותיו לך יובל חיל כל פתרוסה
ומבשר טוב יצא מולך אל אי כפתור אם חנסה 
ובתוך צען אברך תושם ורביד זהב בצואר תשא 
יקם י"י דברי פי כי מברכתם אז אעמוסה


וכי תפגשך ברכתי אל תאחר משמע דומה ומשא 
ברבות טובה ירבו אוכלים אם חמש ידות משאות אשא 
על זה פל' אלי חוסה 
אור פניך עליו נסה 


 הנמען ישב במצרים, כנראה בפֻסטאט, ועל כן הכותב משבץ בשירו שמות מקראיים שונים הקשורים למצרים (פתרוס, צוען, כפתור, חנס). 
 היתה לו רק פשלה אחת שאולי מעידה על חוסר הבנתו בעברית. בשיר שהעתיק היה כתוב "על זה פל' אלי חוסה". פל' פירושו "פלוני", כלומר המשורר המקורי, או מי שהעתיק שירו לאוסף שירי שבח, הותיר את שמו פתוח למילוי לפי הצורך, אך כותב המכתב שלנו לא הבין את המונח, או פשוט שכח למלא את שמו של הנמען, הלא הוא שמואל. 

letter

 

 


(כתב היד:Oxford bodl., heb. b.3/255)