geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

חשופים: פרופ' אפרים לב

מאחורי הקלעים של פרופ' אפרים לב, מהחוג ללימודי ארץ ישראל ומושאל לטכניון כראש המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות (לצפייה).