geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר רוני שויקה

roni shweka רוני שויקה הוא בעל תואר ד"ר בתלמוד מאוניברסיטה העברית. תחומי מחקריו העיקריים הם ספרות ההלכות של הגאונים, הגניזה הקהירית ושימושי מחשב למדעי  הרוח. הוא שימש  כעמית  מחקר באוניברסיטת אוקספורד, באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון ובאוניברסיטת הרווארד בארה"ב. רוני עובד כיועץ וחוקר בפרויקט  פרידברג לחקר הגניזה. רוני משמש כחוקר  עמית במרכז, ומלווה את פרויקט תעתוק ההמונים.

  פרסומים