geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

מרפא לגוף ולנפש בגניזה

רפואה ומדרש בגניזה הקהירית


limmudאחד מיעדי המרכז הוא הטמעת הידע העולה מן הגניזה בקרב הציבור הרחב ובמערכות החינוך. כחלק ממאמצי המרכז להביא את הגניזה לידיעת הקהל הרחב נוצרה תערוכה הבאה להציג את האוצר הגדול של הגניזה הקהירית, ואת תרומתה הרבה לחקר ההיסטוריה האינטלקטואלית, התרבותית והחברתית בימי הביניים. 
 

התערוכה מורכבת משלשה חלקים : הראשון מציגה הסברים כללים על הגניזה הקהירית, שני חלקים הנוספים מציגים מפירות מחקר הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה: חקר הרפואה בגניזה הקהירית, וחקר המדרש והאגדה בגניזה.

  התערוכה תורגמה לאנגלית, עבריץ, גרמנית, ספרדית ותרפתית. והצגה ברחבי העולם כולל אוניברסיטת חיפה, לימוד אנגליה, לימוד ברלין, אוניברסיטת קונטיקט ומקסיקו סיטי.

 

 

youTube  הדרכה של ראשי המרכז בתערוכה באוניברסיטת חיפה.

 

ניתן לשלב הצגת התערוכה עם מרצה אורח מהמרכז שיעביר הרצאה אקדמית ו/או ינחה שיחה לקהל הרחב על נושאים הקשורים לניזה ופרוקייטי המרכז.  

לבירור פרטים והצגת התערוכה במסוד/קהילה שלכם נא ליצור קשר עם המרכז. 

 

לצפיה בחלק מהפוסטרים של התערוכה תלחצו על הכותרות הבאות: 

רפואה ומדרש בגניזה הקהירית

IntroductionThe CentreAbout the The GenizahA Treasury of Sacred Jewish BooksCollections around the WorldHistorical DocumentsThe Midrash Here,

 Midrash ThereEarly LinguisticsMedical Issues, Medica MateriaLists, PerscriptionsNotebooksMedical Books.

 

  שלמי תודתינו ל:

• אוסף טיילור-שכטר בספריית אוניברסיטת קיימברידג'.
• ספריית הבודליאנה באוניברסיטת אוקספורד.
• אוסף אלקן נתן אדלר בספריית בית המדרש לרבנים בניו-יורק.
• גנזים – מפעל הדיגיטציה של הגניזה הקהירית במסגרת פרוייקט פרידברג