geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר יכין אפשטיין

yachin  יכין אפשטיין שימש כפוסט-דוקטורנט בפרוייקט המדרש בקהילות הגניזה, כיום ראש תחום תרבות ישראל במט"ח ומרצה באוניברסיטה הפתוחה,

  במסגרתה הוא חוקר שותף עימנו בתחום המדרשים החד-שנתיים.

 

ד״ר אמיר אשור

amir.ashur אמיר אשור הגיש את עבודת הדוקטור שלו 'שידוכין ואירוסין על-פי תעודות מהגניזה הקהירית' בשנת 2006 באוניברסיטת תל-אביב, תחת הדרכתו של פרופ' מ"ע פרידמן.
עיקר מחקרו עוסק ב'גניזה הדוקומנטרית' – מכתבים, מסמכים משפטיים ותעודות אחרות המייצגות את חיי היום-יום בחברת הגניזה. לצד תעודות אלו עוסק ד"ר אשור גם במסמכים רפואיים ומשתתף בהכנת 'אנציקלופדית הרופאים היהודיים' בניהולו של פרופ' אפרים לב.
בשנים האחרונות הוא משמש כעמית מחקר ביחידה לחקר הגניזה ע"ש טיילור-שכטר באוניברסיטת קימבריג', והוא מכין כעת קטלוג של כתבי הרמב"ם ומסמכים הקשורים אליו המצויים באוסף טיילור-שכטר.

משה גן-צבי

man no image

משה גן-צבי עוסק בקבוצת המדרש בקטעים בערבית יהודית, וכותב מחקר משלים על כתאב אלתפאחה, ספר דרשות בערבית יהודית. 

 

ד"ר רחל גרובייס

woman no imageד"ר רחל גרובייס שימשה כפוסט-דוקטורנטית בפרוייק המדרש בקהילת הגניזה. עסקה במדרש הפתיחתאות בהלכה. 

ד"ר דן גרינברג

man no image

דן גרינברג שימש כפוסט-דוקטורנט בקבוצת המדרש בגניזה, עסק בחומרים בערבית יהודית ובחיבורים של רס"ג המשיקים לספרות מדרש האגדה. 

 

יונתן וורמסר

man no image

כתב את עבודת התיזה שלו אודות לשון התנחומא במסגרת פרוייקט המדרש בקהילת הגניזה. כיום כותב דוקטורט בחוג ללשון באוניברסיטת חיפה. 

 

ד"ר גילה וכמן

woman no image גילה וכמן שימשה כפוסט-דוקטורנטית בקבוצת המדרש בגניזה, עסקה במיפוי אוסף פירוקביץ ובקטעי מדרש חדש מן הגניזה הקהירית.
 כיום מרצה  באוניברסיטת העברית בחוג ספרות עברית.

 

ד"ר ירון זיני

man no imageירון זיני שימשפוסט דוקטורנט בקבוצת המדרש, לקח חלק במיפוי קטעים באוסף אוקספורד, ועובד על חומרי תנחומא ילמדנו אבודים בכתבי יד שונים ועל רשימות של דרשנים. כתב דוקטורט העוסק בלשון ספרות ההיכלות, בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית (י' זיני, 'אוצר המילים וצירופי הלשון של היכלות רבתי', תשע"ג; נכתבה בהנחייתם של פרופ' משה בר-אשר ופרופ' רחל אליאור). תחומי עניין מחקריים: ספרות מיסטית יהודית קדומה, מדרשים מאוחרים, הפיוט קדום ולשון ההיכלות. במסגרת הפרויקט עוסק בקטעי גניזה הקשורים לספרות ההיכלות שטרם נידונו במחקר וכן בכמה מדרשים מאוחרים בעלי אופי אפוקליפטי ('מדרשי גאולה').

ד"ר אמיר מזור

pic. Mazor ד"ר אמיר מזור הוא היסטוריון של האסלאם והמזרח התיכון בימי הביניים. מחקריו עוסקים בשלטון הממלוכים במצרים וסוריה, בהיסטוריוגרפיה   מוסלמית, ובחיי היהודים בארצות האסלאם בימי הביניים.

טובה סכר


tova-pic  לטובה סכר רקע במשפטים וחינוך יהודי. כעת כותבת דוקטורט על  קטעי תנחומא קדומים מהגניזה במסגרת הפרויקט. משמשת גם כעוזרת במחקר על ראשית הפרשיות ורכזת המרכז  

ד״ר שמעון פוגל

Shimon Fogelשמעון פוגל הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. תחומי המחקר העיקריים שלו הם תרבות הלימוד של חז"ל, ההיבטים התרבותיים של הספרות המדרשית

וחקר התפילה מן העת העתיקה ועד ימינו.

ד"ר עודד רוזנבלום

oded

עודד רוזנבלום משמש כחוקר בקבוצת המדרש, לקח חלק במיפוי קטעים באוסף אוקספורד, ועובד על חומרי תנחומא ילמדנו אבודים בכתבי יד שונים ועל רשימות של דרשנים. 

ורד רזיאל קרמצ'ר

veredורד רזיאל-קרצ'מר שימשה כעוזרת מחקר בפרוייקט המדרש בקהילת הגניזה. ריכזה את בניית מאגר המידע של קבוצת המדרש. כותבת דוקטורט בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון. 

ד"ר יונתן שגיב

man no imageיונתן שגיב שמש כחוקר בקבוצת המדרש, עסק במיפוי הקטעים באוסף אדלר ועוסק במיפוי קטעים אחרים, חוקר היבטים פרשניים של קטעי מדרש של ויקרא רבה.  

ד"ר רוני שויקה

roni shweka רוני שויקה הוא בעל תואר ד"ר בתלמוד מאוניברסיטה העברית. תחומי מחקריו העיקריים הם ספרות ההלכות של הגאונים, הגניזה הקהירית ושימושי מחשב למדעי  הרוח. הוא שימש  כעמית  מחקר באוניברסיטת אוקספורד, באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון ובאוניברסיטת הרווארד בארה"ב. רוני עובד כיועץ וחוקר בפרויקט  פרידברג לחקר הגניזה. רוני משמש כחוקר  עמית במרכז, ומלווה את פרויקט תעתוק ההמונים.

  פרסומים

ד"ר שנה שטראוך שיק

shanaשנה שטראוך שיק הינה עמיתת פוסט-דוקטורט במרכז לחקר רב תחומי של הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה. יש לה דוקטורט בספרות תלמודית ותואר שני במקרא בית הספר לתואר מוסמך ע"ש ברנרד רבל בישיבה יוניברסיטי. בעבר הייתה עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן. היא נוטלת חלק בפרויקט מחקר המוקדש לבניית מהדורה ביקורתית ופירוש מדרש ראשית הפרשיות.