geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

יושב ראש הועד: פרופ' סטפן רייף

stephen reif

פרופסור אמריטוס בלימודי יהדות של ימי הביניים, חבר בסגל האקדמי בסט. ג'ונס קולג' בקמברידג' וחוקר בכיר באוניברסיטאות חיפה ותל אביב.
פרופ' רייף ייסד את יחידת הגניזה בספרייה של אוניברסיטת קמברידג' וכיהן כראשו בשנים 1973-2006 .
הוא המחבר של מספר ספרים ומאמרים ומרצה מבוקש בארה"ב, אירופה, קנדה וישראל.
ספריו האחרונים כוללים
A Jewish Archive from Old Cairo (2000), Problems with Prayers (2006), Charles Taylor and the Genizah Collection (2009), Death in Jewish Life (2014), and Religious Identity Markers (2015).
כעת פרופ' רייף מסיים ספר על קטעי תפילה מהגניזה.
לאחרונה הוענק לו תואר דוקטור לכבוד מאוניברסיטת חיפה ביחד עם נשיא שעבר של דרום אפריקה ,פרידריק וולם דה קלרק, וחיים טופול השחקן המפורסם.

פרופ' יוסף יובל טובי

yosef yuval tobiיוסף יובל טובי הוא פרופסור (אמריטוס) לשירה העברית בימי הביניים בחוג לספרות עברית והשואתית באוניברסיטת חיפה;
ראש מרכז בן־שלום לחקר יהדות תימן במכון בן־צבי, ירושלים; ראש החוג ללשון ולספרות העברית במכללת אלקאסמי, באקה אלגרביה.
תחומי עיסוקיו האקדמיים העיקריים הם בזיקות הרוחניות, התרבותיות וההיסטוריות שבין היהדות לאסלאם בימי הביניים ובזמן החדש.
הפרסומים העיקריים:
יהודי תימן במאה הי"ט (תל אביב תשל"ו); The Jews of Yemen: Studies in Their History and Culture (Leiden 1999);
הספרות הערבית־היהודית בתוניסיה 1850–1950 (לוד תש"ס. יחד עם רעייתו דר' צביה טובי);
קירוב ודחייה: יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים (חיפה תש"ס); Proximity and Distance: Medieval Hebrew and Arabic Poetry (Leiden 2004); Between Hebrew and Arabic Poetry: Studies in the Spanish Hebrew Medieval Poetry (Leiden 2010); The Judeo-Arabic Literature in Tunisia 1850–1950 (Wayne State University 2014).

פרופ' טובי הוא עורכם של שלושה כתבי עת: תימא – לחקר יהדות תימן ותרבותה; בין עבר לערב – המגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש; הגות בחינוך היהודי.

ד"ר שרון לינק

Sharon Linkבעל תואר Ph.D מהפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון
מנהל רשות המחקר באוניברסיטת חיפה משנת 2008

ד"ר שלמה דוד

shlomo  בעל תואר Ph.D מהפקולטה לניהול אוניברסיטת חיפה. מנהל המחקר במכון הבינתחומי לחקר רגשות.

אהרון רפטר

aharon ראש מינהל הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.

הרב גבי דגן

 GabiDagan רב קהילת אוהל אברהם - קרית חינך ליאו באק , חיפה.