geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד״ר אמיר אשור

amir.ashur אמיר אשור הגיש את עבודת הדוקטור שלו 'שידוכין ואירוסין על-פי תעודות מהגניזה הקהירית' בשנת 2006 באוניברסיטת תל-אביב, תחת הדרכתו של פרופ' מ"ע פרידמן.
עיקר מחקרו עוסק ב'גניזה הדוקומנטרית' – מכתבים, מסמכים משפטיים ותעודות אחרות המייצגות את חיי היום-יום בחברת הגניזה. לצד תעודות אלו עוסק ד"ר אשור גם במסמכים רפואיים ומשתתף בהכנת 'אנציקלופדית הרופאים היהודיים' בניהולו של פרופ' אפרים לב.
בשנים האחרונות הוא משמש כעמית מחקר ביחידה לחקר הגניזה ע"ש טיילור-שכטר באוניברסיטת קימבריג', והוא מכין כעת קטלוג של כתבי הרמב"ם ומסמכים הקשורים אליו המצויים באוסף טיילור-שכטר.