geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר רחל גרובייס

woman no imageד"ר רחל גרובייס שימשה כפוסט-דוקטורנטית בפרוייק המדרש בקהילת הגניזה. עסקה במדרש הפתיחתאות בהלכה.