geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר אמיר מזור

pic. Mazor ד"ר אמיר מזור הוא היסטוריון של האסלאם והמזרח התיכון בימי הביניים. מחקריו עוסקים בשלטון הממלוכים במצרים וסוריה, בהיסטוריוגרפיה   מוסלמית, ובחיי היהודים בארצות האסלאם בימי הביניים.