geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

אודות המרכז

המרכז לחקר בין-תחומי של הגניזה הקהירית נוסד ב 2012. המרכז שם לו למטרה לעודד גישה מחקרית בין-תחומית בחקר הגניזה הקהירית ולחזק את המודעות הציבורית לאוצר היקר של הגניזה הקהירית.
מאז גילויה של הגניזה הקהירית זוכים חוקרים מתחומים רבים ומגוונים לגישה לאוסף נדיר ומיוחד של מסמכים וכתבי יד של חיבורים. מאגר אדיר זה שופך אור על החברה הים-תיכונית בימי הביניים, ובמיוחד על ההיסטוריה והספרויות של היהודים מן העת העתיקה ועד תחילת העת החדשה.
גם כיום ממשיכה הגניזה להיות מקור בלתי נדלה למחקרים רבים, המכסים מגוון גדול של זמנים, תחומים ומרחבים גיאו-תרבותיים, המכסים את המרחב שמהודו ופרס במזרח ועד צפון אפריקה ומערב אירופה במערב. חומרי הגניזה מלמדים על היסטוריה חברתית, כלכלית ואינטלקטואלית ומתעדים את ספרויות יהודיות ולא יהודיות בתחומי המקרא, הפיוט והתפילה, הספרות התלמודית והמדרש, ההגות והפילוסופיה, הרפואה והמדע, הספרות היפה והשירה ועוד ועוד.
הקמתו של המרכז לחקר הגניזה בעת הזאת לא מקרה היא. בזכות פרוייקט פרידברג זכינו לכך שרוב ממצאי הגניזה הקהירית זמינים כיום לפנינו באתר גנזים, בצד תיעוד מועיל של הישגי המחקר עד כה ובו מידע קטלוגי וביבליוגרפים, תעתיקים ותרגומים. בנקודת זמן זו מתאפשרת הרחבתם של מחקרי הגניזה, העשרתם והעמקתם, פתיחתן של נקודות מבט חדשות המשלבות בין מידע המצוי בתחומי הדעת השונים של הגניזה הקהירית, והפצתו והצגתו של הידע הנלמד בפני הציבור הרחב. לשם כך, כאמור, הקמנו את המרכז הבין תחומי לחקר הגניזה הקהירית.