geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

שיימינג בגניזה

shamingזידאן הרשע וביש המזל - שיימינג מאוחר!

 

זכני האל ית' להשתטח על קברי האבות 
ונכנסתי בשלום ויצאתי לירושלים היום בשלום 
כך תזכה לחזור לעה"ק בשלום. 
ואיני יכול לספר לכ"ת [=לכבוד תורתו] את כל הקורות עם זידן הרשע 
וגנבו ממנו צוף [=צמר] שהייתי לובש 
ולא השגיחו בי לא במים ולא ברכיבה ולא בהנהגת הגמל ובמשא  מה שלא ראיתי מימי 

קטע ממכתב בעברית מן המאה ה-18. הכותב, לוי בוטבול שמו, ביקר בחברון, ואף בישר לנמען, סעיד ברדע שמו: "ואני בקשתי עליך רחמים באבות העולם", כלומר לוי התפלל עליו במערת המכפלה. רגע לפני צאתו מחברון לירושלים הספיק לשלוח מכתב לידידו בקהיר, בו פרק את כעסו על אחד בשם זידאן. נראה שזידאן הוא מוביל השיירה שהובילה את עולי הרגל. הכותב מתלונן עליו שלא הגן על הנוסעים מפני שודדים, לא סיפק לו מים בדרך, ולא סייע לו ברכיבה. לוי לא היה מתורגל ברכיבה על גמלים, והתרעם על השירות הלקוי שקיבל, "מה שלא ראיתי מימי!". אז באיחור היסטורי קל, אנחנו עושים שיימינג לזידאן הובלות בע"מ.

שתפו!!!

shaming