geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר יכין אפשטיין

yachin  יכין אפשטיין שימש כפוסט-דוקטורנט בפרוייקט המדרש בקהילות הגניזה, כיום ראש תחום תרבות ישראל במט"ח ומרצה באוניברסיטה הפתוחה,

  במסגרתה הוא חוקר שותף עימנו בתחום המדרשים החד-שנתיים.