geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

חותמו של ראש הישיבה, שנת 960.

nehemia 2 נחמיה גאון היה ראש ישיבת פומבדיתא בבגדאד באמצע המאה ה-10. כמו גאונים אחרים, הוא שלח מכתבים בשם הישיבה - לתמיכה, לגיוס  תרומות, וכתשובות על שאלות שנשלחו אליו    מקהילות שונות. תשובותיהם של הגאונים ידועות מתוך ספרים וכתבי-יד רבים בהם השתמרו  לאורך הדורות. בגניזת קהיר התגלו עוד תשובות רבות נוספות שלא הכרנו, או גרסאות מדויקות  יותר של תשובות מוכרות. לעיתים אף התגלו  התשובות בכתב-ידם המקורי של המשיבים. אבל מה שנמצא לפנינו הוא הרבה יותר מזה - כאן לפנינו כתב היד המקורי של נחמיה גאון 

הנושא את חותמו – גוש חומר רך מעורבב בשיער, שעליו הוטבעה חותמתו של נחמיה, שעליה היה כתוב 'נחמיה גאון בן גאון'. סביב החותם עדיין נמצא החוט שכרך את המכתב ושעליו הודבק גוש החומר שנחתם. המכתב המקורי של נחמיה כנראה נשמר היטב בביתו של חכם או בבית הכנסת, וכך השתמר עליו גם החותם המקורי והבולט. בשלב כלשהו הושלך המכתב לגניזה, ובאופן מקרי ומופלא הוא לא התפורר ולא נתלש במשך כל מאות השנים האלה.

סיפור גילויו של החותם בימינו גם הוא לא מובן מאליו. החותם הוא חלק מאוסף הגניזה של ז'אק מוצרי. ז'אק מוצרי היה בן לאחת מהמשפחות המכובדות והעשירות בקהילה היהודית בקהיר לפני 100 שנה. הוא כאב את הוצאתה של הגניזה מחוץ למצרים לאוניברסיטאות זרות, ושאף שהאוצרות ההיסטוריים של יהודי מצרים יישארו ברשותם, במקום חייהם, ויהוו השראה ליצירה יהודית חדשה במצרים. לכן הוא מימן חפירות ארכיאולוגיות סביב בית הכנסת 'בן עזרא' שבו נתגלתה הגניזה, וכן בבית הקברות היהודי העתיק של קהיר. בחפירות אלה התגלו אלפי כתבי-יד נוספים, ששומרו במצרים עצמה. אך עם השנים, והידרדרות מצבם של יהודי מצרים, עזבה משפחת מוצרי את קהיר ואיתה האוסף. רק צילומים מטושטשים של האוסף היו גלויים לציבור החוקרים של הגניזה.
משה גיל, שפרסם את המכתב המדובר כבר לפני 20 שנה, על-פי התצלום המטושטש, כתב בהערה: "בעמוד ב' נמצא עיגול ובו מילים בלתי-קריאות". לאחר שנים רבות שהאוסף לא היה פתוח לציבור, מסרה משפחת מוצרי את האוסף לספריית אוניברסיטת קיימברידג' לצורך שימור ותיעוד של האוסף כולו. בתום הפרוייקט, שמעריכים שייקח 20 שנה, יועברו אלפי דפי האוסף לספריה הלאומית בירושלים. רק במהלך פרוייקט השימור התגלה שה'עיגול' הוא חותם מקורי ונדיר.
ומה כתב נחמיה גאון במכתב עצמו? כרגיל, תלונות על היעדר תמיכה "היאך שכחונו ונטשונו", והתכתשויות עם הגאון שאותו הדיח נחמיה, "אשר רעותיו מפורסמים... ויותר מזה כי הוא אוכל קודשי היתומים והעניים... ולא די זאת אלא שהוא מטה משפטים"...

nehemia1

        nehemia3

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 


עוד קצת על מציאת ושימור הממצא הייחודי - בעלון של היחידה לחקר הגניזה באוניברסיטת קיימברידג' -
http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-.../.../Genizah_Fragments_63.pdf
(המכתב נמצא באוסף מוצרי, VIII 479.9, ופורסם ע"י גיל בספרו 'במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים' תעודה מס' 14)