geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

TheTorah.com

logo1
מושיטים יד לקהל הרחב: מרכז הגניזה בחיפה מכריז על סדרה חדשה של מאמרי רשת ב-TheTorah.com, כחלק מתכנית החשיפה של המרכז.

האתר TheTorah.com הוקם כדי לשתף את הקהל הרחב במחקר האקדמי של התנ"ך ומספק גישות היסטוריות וקונטקסטואליות לפרשת השבוע.

האתר יארח סדרה של שישה מאמרים המבוססים על עבודתה של קבוצת המדרש במרכז הגניזה בחיפה.

מבוא לגניזה, למרכז בחיפה ולפרויקט המדרש ניתן למצוא כאן:

אתם מוזמנים לעקוב אחר הסדרה:

המיילדות המצריות"    "המשמעות הסמלי של ערלת האילן" "כנגד זיהוי אליהו הנביא עם פנחס הקנאי" "יצחק המנונגמי מתפלל לאשתו העקרה"

אנחנו מודים לזאב פרבר ולדייוויד סטיינברג מצוות TABS על תמיכתם ומעורבותם בפירסום הסדרה.