geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

תורמים ותומכים

המרכז הוקם לפעול, ולהתקדם במחקר ובקידום הידע הציבורי והאקדמי על הגניזה הקהירית בזכות עזרתם ובנדיבותם של התורמים והתומכים שלנו ואנו מודים להם על כך.

קרן לנדי
צבי וטובה לנדי ז"ל תמכו בימי חייהם בפעילויות צדקה מגוונות הכוללות חינוך. הקרן שעברה לניהולו של מר בארי לנדי, בנם הבכור, וקרויה על שמם, תומכת בגאווה בפרויקטים אקדמיים. הקרן תומכת בשלוש השנים האחרות (2013-2016) בפרויקט הרפואה בגניזה של פרופ' אפרים לב (מטפלים יהודים במצרים בימי הביניים) ולאחרונה הודיע על תמיכתה בפרויקט: "מחברות רפואיות בגניזת קהיר כמקרה בוחן" (2016-2019).

קרן גרנדשם
הקרן ע"ש פרנסואה וניקול גרנדשם  (FFNG) הוקמה לפני 15 שנה. הקרן תומכת במחקר אקדמי בכלל ובתחומי היהדות בפרט, כגון תמיכתה בקתדרה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת ג'נבה, בקולג' ליאו בק בלונדון, במרכז למחקר רב תחומי של הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה.  הקרן רואה את חזון מייסדיה כנר לרגליה מתוך אמונה שלימוד ומחקר מעמיקים בתחומי היהדות  הם חלק מה DNA של העם היהודי ואולי אף ייעודו ותכליתו.

רשות המחקר באוניברסיטת חיפה
מרכז הגניזה פועלת במסגרת רשות הפיתוח של אוניברסיטת חיפה ובחסותו.  תכליתו של הרשות לסייע לחוקרי האוניברסיטה למקסם את היכולת והפוטנציאל המחקרית   שלהם הודות למימון הולם.  לשם כך הרשות ותומכת ארגונית  ולוגיסטית במכרז ומסייעת במציאת ומיצוי מקורות מימון לפעולותיו. הרשות מעודדת הקמת מרכזי מחקר רב תחומי כדוגמת מרכז הגניזה מתוך אמונה שגישה אינטר-דיציפלנית מעודדת מחקר פורץ גבולות.

 

למעוניינים לתרום ולתמוך בהמשך המחקר ובפעולות המרכז נא לפנות ל: Genizah@ univ.haifa.ac.il