geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר גילה וכמן

woman no image גילה וכמן שימשה כפוסט-דוקטורנטית בקבוצת המדרש בגניזה, עסקה במיפוי אוסף פירוקביץ ובקטעי מדרש חדש מן הגניזה הקהירית.
 כיום מרצה  באוניברסיטת העברית בחוג ספרות עברית.