geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

חוקרים ושותפים

חוקרים

ephraim lev פרופ' אפרים לב:

 

 

 

 

amir.ashur ד"ר אמיר אשור

 

 

 

 

שותפים

ד"ר לי צ'פמן – דוקטורנטית (היסטוריה של המזה"ת והרוחקות) ופוסט דוקטורנטית בקיימברדיג'. כיום מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית.

פרופ' זהר עמר – חוקר ומרצה (היסטוריון של רפואה ואתנופרמקולוג) במחלקה ללימודי א"י באוניברסיטת בר אילן.

פרופ' אהרון גבע-קליינברגר – בלשן, חוקר ומרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת חיפה.

ד"ר פרד ניסן ז"ל – בלשן, חוקר ביחידה לחקר הגניזה בקיימברידג'.

ד"ר ירון סרי – בלשן, פוסט דוקטורנט בחיפה בעבר, כיום מרצה במכללת צפת ובאוניברסיטת בר אילן.